About

Lawrence2014

 'Undeniable talent'

Lawrence Kwakye (1972, Utrecht) painted his first painting when he was thirteen and with it, unknowingly opened the door to his artistic career. The famous writer and illustrator Tomi Ungerer called him an ‘undeniable talent’ at the time and compared him to the main character in Albert Camus’ novel ‘The Stranger’. As the son of a Ghanaian father and Hungarian mother, raised in the Netherlands, he was constantly exposed to surprises and changes in life and as such automatically developed a ‘contrasting’ view of the world, essential for the magical layering in his later work. Nothing is what you think it is.
After secondary school, Lawrence completed his study ‘Man and Leisure time’ at the Design Academy in Eindhoven, where Lidewij Edelkoort was a guiding force. Unmistakable heritage from that time is the functional and conceptual impact of the many paintings he continued to create alongside his job as designer. Until 2010 when he changed course, established himself as an independent artist and his artistic career gained momentum.
Kwakye’s cultural diversity, his sense of aesthetics, his technical innovative drive and his fascination for transition, or in other words the process of change are clearly reflected in his current work. The result is accessible, the viewer picks it up straight away, but then seduces him into a discussion about what you actually see; it is what it is. Harmony versus disharmony. Kwakye’s visual work keeps on communicating.

 

'Undeniable talent'

Lawrence Kwakye (1972, Utrecht) maakte zijn eerste schilderij toen hij dertien jaar was en opende daarmee, onbewust, de deur naar zijn artistieke carrière. De befaamde schrijver en illustrator Tomi Ungerer noemde hem in die tijd al een 'undeniable talent' en vergeleek hem met de hoofdpersoon in Albert Camus' roman 'De Vreemdeling'. Want als zoon van een Ghanese vader en Hongaarse moeder, opgegroeid in Nederland, werd hij voortdurend blootgesteld aan verrassingen en veranderingen in het leven en ontwikkelde daarbij automatisch een 'contrastrijke' kijk op de wereld, essentieel voor de magische gelaagdheid in zijn latere werk. Niets is, wat je denkt dat het is.
Na zijn middelbare schooltijd voltooide Lawrence zijn studie 'Mens en Vrije Tijd' aan de Design Academy in Eindhoven, waarbij Lidewij Edelkoort koersbepalend is geweest. Onmiskenbaar erfgoed uit die tijd is de functionele en conceptuele inslag van de vele schilderwerken die hij naast zijn baan als ontwerper altijd bleef maken. Tot hij in 2010 het roer omgooide, zich als vrij kunstenaar vestigde en zijn artistieke carrière in een stroomversnelling kwam.
Kwakye's culturele verscheidenheid, zijn gevoel voor esthetiek, zijn technishe innovatiedrang én zijn fascinatie voor transitie, of ook wel het proces van verandering, zijn duidelijk terug te zien in zijn huidig werk. Het resultaat is toegankelijk, pakt de kijker meteen, maar verleidt hem daarna tot discussie over wat je nu eigenlijk ziet, wel is wat het is. Harmonie tegenover disharmonie. Het beeldend werk van Kwakye blijft communiceren.